Systemowe przejścia szczelne

Połączenie rurociągów z prefabrykatami betonowymi jest bardzo ważnym elementem systemów kanalizacyjnych o najwyższej jakości. Oprócz zgodności wymiaru i szczelności połączenia rurociągu, bardzo ważnym czynnikiem jest połączenie przejścia szczelnego z betonem.

Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowych tworzyw sztucznych, przejścia szczelne dedykowane pod rury polimerobetonowe Metromax spełniają wymagania dotyczące wytrzymałości rur na czynniki mechaniczne, chemiczne i biologiczne.

Właściwości techniczne:

  • trwałe, centryczne posadowienie rury
  • przejęcie obciążeń poprzecznych
  • zapobieganie jednostronnemu odkształcaniu się uszczelki
  • zwiększoną elastyczność połączeń dzięki podatności na poziome i pionowe ugięcia w trakcie montażu rury

Przejścia szczelne do kanałowych DN 200 – DN 400

Legenda:

DN – średnica rury

d1 – średnica szyjki przejścia szczelnego

d2 – średnica progu oporowego

d3 – średnica pola uszczelki

d4 – średnica zewnętrzna przejścia szczelnego

t1 – długość szyjki przejścia szczelnego

t2 – głębokość progu oporowego

t3 – głębokość wpustu

DN

d1

d2

d3

d4

t2

t3

200

201

275

276,1

364

60

10

250

251

341,5

342,6

430

60

10

300

302

398,5

399,6

483

60

10

400

401

515,5

516,5

559

60

10

Wszystkie wymiary podano w mm.

Tolerancja wymiarów Przejścia szczelnego: do DN 300 ± 1 mm,
DN 400 ± 1,5 mm, d4 ± 10mm,t2 oraz t3 wynoszą ± 5mm. Standardowa długość zabudowy przejścia szczelnego: 150mm, z profilem. Długość szyjki przejścia szczelnego t1 może być różna, na zamówienie. Przejście należy osobno doposażyć w uszczelkę typu P-ring.

Legenda:

DN – średnicy rury

Da – średnica zewnętrzna rury

d1 – średnica szyjki przejścia szczelnego

d2 – średnica progu oporowego

d3 – średnica pola uszczelki

d4 – średnica zewnętrzna przejścia szczelnego

t1 – długość szyjki przejścia szczelnego

t2 – głębokość progu oporowego

t3 – głębokość pola osadzenia uszczelki

DN

Da

d1

d2

d3

t2

500

610

500

628,2

730

90

600

726

600

743,8

840

90

800

962

800

985,4

1120

100

1000

1198

1000

1221

1315

100

Wszystkie wymiary podano w mm. Tolerancja wymiarów Przejścia szczelnego: do DN 300 ± 1 mm, DN 400 ± 1,5 mm, d4 ± 10mm,t2 oraz t3 wynoszą ± 5mm. Standardowa długość zabudowy przejścia szczelnego: 150mm, z profilem. Długość szyjki przejścia szczelnego t1 może być różna, na zamówienie.

P.V. Prefabet Kluczbork S.A.
ul. Kościuszki 33
46-200 Kluczbork

e-mail: metromax@pv-prefabet.com.pl
www.pv-prefabet.com.pl

Dane identyfikacyjne:
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Opole KRS 0000130413
NIP 751-00-02-415
Regon 531051710
Kapitał zakładowy 1 171 600,00 PLN - opłacony w całości

Oddział Włocławek:
ul. Wiklinowa 20
87-800 Włocławek
e-mail: wloclawek@pv-prefabet.com.pl
tel. (54) 414 10 23
fax. (54) 414 10 22
tel. kom. 607 458 492 lub 607 458 591